USC 2257

Prehlásenie o zhode s federálnym zákonom o vedení a uchovávaní dokladov 18 U.S.C. 2257

V súlade s federálnymi zákonmi o spravovaní a uchovávaní dokladov (známeho aj ako „18 U.S.C. 2257“) všetky osoby vystupujúce na našej doméne dosiahli v čase vytvorenia digitálného obsahu fotografií a videí najmenej osemnásť (18) rokov. Všetok obsah a obrazový materiál je plne v súlade s požiadavkami zákona 18 U.S.C. 2257 a s ním spojenými predpismi. Prevádzkovateľ má právo odstrániť akýkoľvek obsah tretej strany, ktorý porušuje Obchodné podmieky platformy EliteFans. V prípade otázok smerujúcich, k tomu oznámeniu. Napíšte nám e-mail na: [email protected]